Personal

Personalen är företagets styrka eftersom vi i stort sett enbart säljer arbetstid, ibland kompletterat med installerad materiel.

Vi som utgör företaget är:

  • Henrik Strand; Projektering, besiktning, styr- & regler, injustering ventilation & värme
  • Rikard Johansson; Besiktningar, service, installation, injustering ventilation
  • Martin Kindgren; Installation & service ventilation
  • Viktoria Schedin; Ekonomi