Rot-Arbeten

Vi utför naturligtvis ROT-arbeten, för vår del är det inget merarbete egentligen förutom lite vid faktureringsprocessen. Hittills har allting fungerat mycket bra! Våra kunder har betalat i tid och varit medvetna om deras ytterligare betalningskrav från oss om avdraget ej medgivits. Det hela ställer bara lite mer krav på dig som kund, det gäller bara att du vet om du är berättigad till ROT-avdrag samt att vi måste veta personnummer, fastighetsbeteckning mm.

Ofta är installationsarbeten inom ventilation förknippade med en ganska stor del materialkostnad vilket innebär att den avdragsgilla delen av totalkostnaden kanske är lite mindre än vid andra arbeten.

Mera information om ROT-avdrag enligt länken nedan:

Skatteverkets information om ROT-avdrag